KLAGOMÅL

KLAGOMÅLSHANTERING

Så här kan ni upprätta ett klagomål:

Ni kontaktar oss antingen på mail info@taxitjanst.se eller på telefon 042 – 120 200

Vi behöver namn, telefonnummer samt en beskrivning av det som inträffat / klagomålet.

042 – 120 200

Boka Resa Nu

Fyll i formuläret nedan